ACTIEWEEK HUISARTSENZORG VAN MAANDAG 27 JUNI TOT EN MET VRIJDAG 1 JULI

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg. Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten

Huisartsenpraktijk Averroes is geaccrediteerd (2022)

Huisartsenpraktijk heeft de audit met succes doorlopen en dit willen we graag met jullie delen!

De NHGPraktijkaccreditering is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Dit keurmerk toont aan dat een praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering.